สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 


 
 
 
 
powered by INET