สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
 
   

 
 
 
 
powered by INET